Instant Placeholder Banner Ads In All The Regular Sizes

Gilgamesh Studio 27


بیست و هفتمین نشست از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه - همراه با محمد درویش
Holding time: Tue, 07 Jun 2642 till Mon, 06 Jun 2642

Registration Information

Phone: 02166942660 - 02166942659

Capacity : 25


نشست بیست و هفتم، از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه 

عنوان نشست: نقش پویش‌های مردمی در بیداری محیط زیستی

پژوهشگر: محمد درویش (کنشگر محیط زیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور)

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ۱۱۴، واحد ۳.

شرکت در این نشست اعم از حضوری یا مجازی (پخش زنده) رایگان است.

ecotourism Ecotourism Gilgamesh Iran Iran Touring Tehran Tourism بومگردی بومگردی

Related locations