Givi

(City)

ArdabilPopulation : 6,805
Train Station Train Station Airport Airport

favourite
share

Givi City Description

در بخش مرکزی شهرستان کوثر استان Ardabil شهرستان گیوی قرار دارد. آب‌گرم این شهر شهرت داشته و هرساله مسافران زیادی برای استفاده از آب‌گرم به این شهر می‌آیند. این آب‌گرم در نزدیک خلخال قرار دارد. روستای فیروزآباد در این شهرستان قرار گرفته که از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد.