تبلیغ در بانی

Historical

Tadayon House

(Attraction)

Semnan SemnanHistorical

favourite
share

Tadayon House

خانه محمدیه یا خانه تاریخی تدین جز خانه‌های با ارزش اواخر دوره قاجار بوده که دارای دو حیاط بیرونی و اندرونی است و دارای بارگه عظیمی بوده که هوای خنک را به سمت مهمانخانه تابستان‌نشین و حوضخانه هدایت می‌کند و در حال حاضر این بنا به عنوان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان Semnan و خانه صنایع دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات داده شده از سایت گردشگری سمنان اقتباس شده است.