Entertainment


Entertainment

favourite
share

Lyon Area

منطقه ییلاقی لایین در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی کلات واقع شده است. در این منطقه رودخانه‌ای پر آب جریان دارد که از لایین کهنه تا روستای سنگ دیوار را آب‌رسانی می‌کند. آب و هوای معتدل کوهستانی و آب فراوان این ناحیه را به سرزمینی سبز تبدیل کرده است. در اردیبهشت ماه هرسال با باز شدن شقایق‌های وحشی، این مکان با دشتی از گل‌های سرخ شقایق پوشیده می‌شود که منظره آن هر گردشگری را به وجد می‌آورد. در منطقه لایین روستاهای خوش آب و هوایی با تنوع گیاهی بسیار و مزارع پربار شالی همچون روستای چهارراه، سینی کهنه، بابا رمضان، سنگ دیوار، لایین‌کهنه و لایین نو قرار دارند.

مرجع: کتابچه جاذبه‌های طبیعی خراسان رضوی.