Spa Nature

Gavmish Goli Hot water spring

(Attraction)

Ardabil SareinSpa Nature

favourite
share

Gavmish Goli Hot water spring

این چشمه آبگرم پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین چشمه آب معدنی ایران است که در داخل شهر Sarein  و در مرکز این شهر قرار گرفته است. آب این چشمه به صورت دایمی و جوشان است. از خواص فیزیکی آب می‌توان به ترش مزه بودن، بیرنگ بودن و بودار بودن آب بدلیل وجود هیدروژن سولفوره در آب اشاره کرد.

از خاصیت‌های درمانی آب چشمه گاومیش گلی می‌توان به بهبود بیمار‌هایی مانند: بیماری‌های سیستم حرکتی، دردهای مزمن استخوان، بیماری زنان و بیماری‌های قلبی اشاره کرد.

منابع:

www.sobhanehonline.com

www.library.tebyan.net